اکستروژن (Extrusion) در صنایع لاستیک


اکستروژن (Extrusion) در صنایع لاستیک

همانند آنچه که در اکستروژن پلاستیک ها استفاده می شد در لاستیک ها نیز پس از تهیه آمیزه و تبدیل آن به نوار یا گرانول با اعمال تغییرات اندکی مورد استفاده قرار می گیرد و محصولاتی مانند انواع شیلنگ، روکش های کابل، انواع درزگیر ها، پروفیل های لاستیکی و مانند آن ها به این روش تهیه شده و سپس پخت می شود.

  • اکستروژن با اعمال برش بالا در کلگی

در این روش بخش اعظم حرارت برای پخت به کمک برشی که در اکسترودر قبل از دای (حدیده) اعمال می شود حاصل می گردد.
آمیزه لاستیکی در این روش در یک شکاف استوانه ای قرار می گیرد که شامل یک مرغک در حال چرخش و یک استوانه ثابت است و انرژی لازم برای برش به حرارت تبدیل شده در آمیزه لاستیک پراکنده شده و سبب پخت می شود.
برچسب ها :نظرات بسته شده است.