خنک کننده ( هیتسینک )


هیت سینک به دلیل متریالش ( جنس ماده تشکیل دهنده ) باید ویژگی هایی داشته باشد که بارزترین این ویژگی ها خاصیت خنک کنندگی یا دفع حرارت است . میتوان اینگونه عنوان کرد که هیت سینک در کنار هر منبع حرارتی که قرار بگیرد به شرط مچ شدن یا اتصال مناسب با آن منبع ، میتواند حرارت تولید شده را از منبع گرفته ، جذب بدنه خود کند و این حرارت را به تدریج از خود تخلیه کند . هیت سینک با توجه به شکلش و تعاملی که با هوای جاری یا حتی مایعاتی مثل آب برقرار میکند این حرارت را از سیستم خارج میکند . میدانید حرارت مخصوصا اگر زیاد باشد بعنوان یک عامل مخرب در قطعات و سیستمهای برقی و الکترونیک به حساب می آید و موجب اصطحلاک بالای دستگاه و اجزای آن میشود . این حرارت ناخواسته حتی ممکناست باعث سوختن یک قطعه از دستگاهمان شود ، که با سوختن آن قطعه احتمالا تمام دستگاه از کار خواهد افتاد . قطعات زیادی در دستگاه های مختلف الکتریکی ، الکترونیکی و مخابراتی و روشنایی استفاده میشوند که در اثر فعالیت تولید حرارت میکنند . قطعاتی نظیر انواع مختلف ترانزیستورها ، تریستور ها ، دیود ها وهمینطور ال ای دی ها ، LED وجود دارند که در اثر فعالیت تولید حرارت میکنند . حال اگر حرارت تولید شده در این قطعات را بطور مناسب و مستمر دفع نکنیم باعث کم شدن عمر مفید این قطعات میشویم.

هیت سینک به دلیل متریالش ( جنس ماده تشکیل دهنده ) باید ویژگی هایی داشته باشد که بارزترین این ویژگی ها خاصیت خنک کنندگی یا دفع حرارت است . میتوان اینگونه عنوان کرد که هیت سینک در کنار هر منبع حرارتی که قرار بگیرد به شرط مچ شدن یا اتصال مناسب با آن منبع ، میتواند حرارت تولید شده را از منبع گرفته ، جذب بدنه خود کند و این حرارت را به تدریج از خود تخلیه کند . هیت سینک با توجه به شکلش و تعاملی که با هوای جاری یا حتی مایعاتی مثل آب برقرار میکند این حرارت را از سیستم خارج میکند . میدانید حرارت مخصوصا اگر زیاد باشد بعنوان یک عامل مخرب در قطعات و سیستمهای برقی و الکترونیک به حساب می آید و موجب اصطحلاک بالای دستگاه و اجزای آن میشود .
این حرارت ناخواسته حتی ممکناست باعث سوختن یک قطعه از دستگاهمان شود ، که با سوختن آن قطعه احتمالا تمام دستگاه از کار خواهد افتاد . قطعات زیادی در دستگاه های مختلف الکتریکی ، الکترونیکی و مخابراتی و روشنایی استفاده میشوند که در اثر فعالیت تولید حرارت میکنند . قطعاتی نظیر انواع مختلف ترانزیستورها ، تریستور ها ، دیود ها وهمینطور ال ای دی ها ، LED وجود دارند که در اثر فعالیت تولید حرارت میکنند . حال اگر حرارت تولید شده در این قطعات را بطور مناسب و مستمر دفع نکنیم باعث کم شدن عمر مفید این قطعات میشویم.
برچسب ها :نظرات بسته شده است.