انواع پروفیل های تخصصی گلخانه


انواع پروفیلهای تخصصی نصب پوشش : پروفیل U برای نصب پلی‌کربنات در دیواره‌های و سقف گلخانه پروفیل M (یا پروفیل H) برای نصب پوشش پلاستیک گلخانه. پروفیل C و لاکینگ کانال برای نصب پلاستیک در ناودانها و دریچه گلخانه. پروفیل آلومینیوم تقسیم پلاستیک جهت اتصال پلاستیک در طول بیشتر از 50 متر. پروفیل آلومینیوم پیچیده کمان ابتدایی جهت مهار و آب بندی پلاستیک یا پلی کربنات در خط اتصال سقف با دیواره جلویی گلخانه.

انواع پروفیلهای تخصصی نصب پوشش :
پروفیل U برای نصب پلی‌کربنات در دیواره‌های و سقف گلخانه
پروفیل M (یا پروفیل H) برای نصب پوشش پلاستیک گلخانه.
پروفیل C و لاکینگ کانال برای نصب پلاستیک در ناودانها و دریچه گلخانه.
پروفیل آلومینیوم تقسیم پلاستیک جهت اتصال پلاستیک در طول بیشتر از ۵۰ متر.
پروفیل آلومینیوم پیچیده کمان ابتدایی جهت مهار و آب بندی پلاستیک یا پلی کربنات در خط اتصال سقف با دیواره جلویی گلخانه.
برچسب ها :نظرات بسته شده است.