هیت سینک خورشیدی (LED HEATSINK)


طراحی هیت سینک جهت کاربری خاص برای طراحی هیت سینک جهت مصارف خاص و اتصال به قطعات خاص باید نکات زیادی را مدنظر قرار داد ، تا محصول نهایی را بتوان به راحتی به کار برد . بعنوان مثال اگر قرار است هیت سینک به انواع مختلف رله ، نظیر SSR و یا IGBT متصل شود و بطور همزمان قابلیت نصب فن را نیز در خود داشته باشد ، برای طراحی چنین قالبی باید تحقیقات جامعی صورت پذیرد تا ابعاد سطح تماس هیت سینک با قطعه به درستی محاسبه و طراحی شود . فضای مناسب جهت اتصال فن روی هیت سینک در نظر گرفته شود و حتی الامکان محل پیچ شدن هم روی سطح مقطع هیت سینک تعبیه گردد تا در مراحل استفاده به ماشین کاری کمتری نیاز باشد . بعنوان مثال در مورد SSR در انواع تک فاز و سه فاز قالبهای HS137 , HS138 طراحی طراحی شده اند . با توجه به اینکه این قالبها معمولا در تابلوها مورد استفاده قرار میگیرند و روی ریل نصب میشوند ، شرکت هیتالوم با بهره گیری از دانش و تجربه توانسته مقطعی را طراحی نماید که علاوه بر دارا بودن سطح تماس مناسب با SSR و قابلیت نصب فن ، میتواند به راحتی و بدون نیاز به سوراخکاری روی ریل ها ی استاندارد موجود در تابلوها سوار شود ، با استفاده از سیستم ریل و فنر ، که در قسمت تحتانی این پروفیل قرار گرفته به سرعت قابل نصب روی تابلوها میباشد

طراحی هیت سینک جهت کاربری خاص
برای طراحی هیت سینک جهت مصارف خاص و اتصال به قطعات خاص باید نکات زیادی را مدنظر قرار داد ، تا محصول نهایی را بتوان به راحتی به کار برد . بعنوان مثال اگر قرار است هیت سینک به انواع مختلف رله ، نظیر SSR و یا IGBT متصل شود و بطور همزمان قابلیت نصب فن را نیز در خود داشته باشد ، برای طراحی چنین قالبی باید تحقیقات جامعی صورت پذیرد تا ابعاد سطح تماس هیت سینک با قطعه به درستی محاسبه و طراحی شود . فضای مناسب جهت اتصال فن روی هیت سینک در نظر گرفته شود و حتی الامکان محل پیچ شدن هم روی سطح مقطع هیت سینک تعبیه گردد تا در مراحل استفاده به ماشین کاری کمتری نیاز باشد .
بعنوان مثال در مورد SSR در انواع تک فاز و سه فاز قالبهای HS137 , HS138 طراحی طراحی شده اند . با توجه به اینکه این قالبها معمولا در تابلوها مورد استفاده قرار میگیرند و روی ریل نصب میشوند ، شرکت هیتالوم با بهره گیری از دانش و تجربه توانسته مقطعی را طراحی نماید که علاوه بر دارا بودن سطح تماس مناسب با SSR و قابلیت نصب فن ، میتواند به راحتی و بدون نیاز به سوراخکاری روی ریل ها ی استاندارد موجود در تابلوها سوار شود ، با استفاده از سیستم ریل و فنر ، که در قسمت تحتانی این پروفیل قرار گرفته به سرعت قابل نصب روی تابلوها میباشد
برچسب ها :نظرات بسته شده است.