انواع پروفیل آسانسور


پروفیل آلومینیومی سیل آسانسور در اندازه های مختلف تولید میشود. سیل آلومینومی آسانسور در بالا و پایین درب آسانسور استفاده می شود.

پروفیل آلومینیومی آسانسور در اندازه های مختلف تولید میشود پروفیل آلومینومی آسانسور در بالا و پایین درب آسانسور استفاده می شود.
برچسب ها :نظرات بسته شده است.