هیت سینک خورشیدی (LED HEATSINK)


روشهای ساخت هیت سینک قبل از ساخت دستگاه های مدرن ساخت هیت سینک ، تولید کنندگان دستگاه های مختلف در صنایع برق ، الکترونیک و مخابرات اگر در مراحل ساخت دستگاهش خود نیاز به وجود هیت سینک را احساس میکردند ، بصورت دستی یک فلز مثل مس یا آلومینیوم را که بیشتر از ورق یا شمش این فلزات بود انتخاب میکردند و شکل خیلی ساده از هیت سینک را طراحی میکردند . در اینجا فقط ویژگی دفع حرارتی خود فلز بود که نقش خنک کننده را بازی میکرد . و از کانال های هوایی یا آبی برای خنک کردن هیت سینک استفاده نمیشد. با گذشت زمان و پیشرفت صنعت روش های جدیدی جهت ساخت پروفیل در اشکال مختلف بوجود آمد . روش هایی مثل دایکاست و اکستروژن یا همون اکسترود که به آن INJECTIONیا تزریقی هم گفته میشد .

روشهای ساخت هیت سینک
قبل از ساخت دستگاه های مدرن ساخت هیت سینک ، تولید کنندگان دستگاه های مختلف در صنایع برق ، الکترونیک و مخابرات اگر در مراحل ساخت دستگاهش خود نیاز به وجود هیت سینک را احساس میکردند ، بصورت دستی یک فلز مثل مس یا آلومینیوم را که بیشتر از ورق یا شمش این فلزات بود انتخاب میکردند و شکل خیلی ساده از هیت سینک را طراحی میکردند . در اینجا فقط ویژگی دفع حرارتی خود فلز بود که نقش خنک کننده را بازی میکرد . و از کانال های هوایی یا آبی برای خنک کردن هیت سینک استفاده نمیشد.
با گذشت زمان و پیشرفت صنعت روش های جدیدی جهت ساخت پروفیل در اشکال مختلف بوجود آمد . روش هایی مثل دایکاست و اکستروژن یا همون اکسترود که به آن INJECTIONیا تزریقی هم گفته میشد .
برچسب ها :نظرات بسته شده است.