انواع هیت سینگ گروه صنعتی نوین کاوش


انتخاب هیت سینک مناسب روشهای زیادی جهت انتخاب هیت سینک مناسب وجود دارد ، میتوان با مراجه به سایت ها یا نرم افزارهایی که بدین منظور ساخته شده اند هیت سینک مناسبی را با توجه به نیاز انتخاب کرد . اما مطمئن ترین راه مشاهده نمودار حرارتی هیت سینک هاست ، تا با مطابقت دادن اطلاعات این نمودار با داده های قطعات الکترونیکی خود هیت سینک مناسب را جهت نیاز خود انتخاب و تهیه نمایید . متاسفانه نمودار حرارتی دقیق و قابل اعتماد هیت سینک در هیچ سایت داخلی وجود ندارد که بتوان با اتکا به آن هیت سینک مناسبی را انتخاب نمود . بنابراین پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که تا دسترسی به نمودار حرارتی فابل اعتماد ، از روش آزمون و خطا استفاده نموده و با تست کردن هیت سینک ، قبل از استفاده دائم ، از مناسب بودن آن جهت دستگاه خود مطمئن شوید . آندایز

انتخاب هیت سینک مناسب
روشهای زیادی جهت انتخاب هیت سینک مناسب وجود دارد ، میتوان با مراجه به سایت ها یا نرم افزارهایی که بدین منظور ساخته شده اند هیت سینک مناسبی را با توجه به نیاز انتخاب کرد . اما مطمئن ترین راه مشاهده نمودار حرارتی هیت سینک هاست ، تا با مطابقت دادن اطلاعات این نمودار با داده های قطعات الکترونیکی خود هیت سینک مناسب را جهت نیاز خود انتخاب و تهیه نمایید . متاسفانه نمودار حرارتی دقیق و قابل اعتماد هیت سینک در هیچ سایت داخلی وجود ندارد که بتوان با اتکا به آن هیت سینک مناسبی را انتخاب نمود .
بنابراین پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که تا دسترسی به نمودار حرارتی فابل اعتماد ، از روش آزمون و خطا استفاده نموده و با تست کردن هیت سینک ، قبل از استفاده دائم ، از مناسب بودن آن جهت دستگاه خود مطمئن شوید .
آندایز
برچسب ها :نظرات بسته شده است.